„Преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр. Добрич, в поземлен имот с идентификатор 72624.606.1131.7.3, гр. Добрич, ул. „Калиакра“ № 54“

Дата на създаване на преписката: 11.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.07.2019 17:00

Статус: Отворена

Още
„Доставка на битова химия“

Дата на създаване на преписката: 07.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.07.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
Доставка на печатаща и копирна техника

Дата на създаване на преписката: 07.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.06.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Преустройство на част от сграда в арест и пробационна служба в гр. Благоевград, поземлен имот с идентификатор 04279.621.34, гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1“

Дата на създаване на преписката: 06.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.06.2019 17:00

Статус: Затворена

Още
„Доставка на ободряващи напитки за служителите, полагащи нощен труд в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 05.06.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.06.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби за срок от 12 месеца“

Дата на създаване на преписката: 25.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.06.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби за 2019г.“

Дата на създаване на преписката: 24.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.05.2019 17:00

Статус: Възложена

Още
„Доставка на офис консумативи /тонер касети/ - нови и рециклирани“

Дата на създаване на преписката: 22.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.05.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказания“ по три обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 22.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.05.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Доставка на строителни и ВиК материали за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

Дата на създаване на преписката: 11.04.2019

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.04.2019 17:00

Статус: Прекратена

Още