„Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на териториалните служби на ГДИН за период от 48 месеца“

Дата на създаване на преписката: 18.10.2018

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.03.2019 17:00

Статус: Отворена

Още